Veel gestelde vragen AankoopMakelaarNoord

Veel gestelde vragen aan AankoopMakelaarNoord


Als er niets van de prijs afgaat, ben ik dan toch geld schuldig?

Nee, AankoopMakelaarNoord is dan toch verplicht voor u te werken! De beloning zit dan 
in de reclame die u voor hem gaat maken. Er geldt slechts één uitzondering op deze 
regel, namelijk als u voorkennis had over de kennelijk vaste prijs van de woning.

Als er geen transactie tot stand komt, heb ik dan toch nog verplichtingen aan AankoopMakelaarNoord?

Als de transactie niet doorgaat, dan bent u AankoopMakelaarNoord niets verschuldigd.

Reageert de verkopende makelaar niet negatief als ik een eigen makelaar meeneem?

Nee, integendeel. De verkopende makelaar weet dat de transactie professioneel gaat verlopen.

Hoeveel tijd gaat verloren nadat ik AankoopMakelaarNoord heb ingeschakeld?

In principe gaat er geen uur verloren. AankoopMakelaarNoord neemt onmiddellijk na uw 
opdracht contact op met u en de verkopende makelaar om een optie of onder-bod-stelling 
te regelen. Daarmee begint de planmatige aankoopbegeleiding.

Hoe groot is de kans dat de aankoop doorgaat?

Via AankoopMakelaarNoord is de kans op een succesvolle aankoop groter, dan wanneer
u zelfstandig handelt. Het is voor AankoopMakelaarNoord, als collega van de verkopende 
makelaar, nou eenmaal makkelijker om een optie te regelen.

                           © AndereKijk 2008